Privacybeleid

Privacybeleid

Dit Privacybeleid werd gecreëerd om onze inzet voor het behoud van de persoonlijke informatie van onze klanten te versterken.

Dit document gaat in op de manier waarop Rentcars omgaat met persoonlijke gebruikersinformatie, hetzij direct verzameld van de web- en mobiele sites, hetzij opgeslagen in de elektronische databases van Rentcars via andere verzamelmethoden, zoals telefoongesprekken met klanten of abonnementsformulieren.

Dit beleid is niet van toepassing op bedrijven die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Rentcars, of personen die niet handelen als werknemers of contractanten van Rentcars.

Onze site kan links hebben naar externe websites waarvan het privacybeleid en de inhoud niet onder de verantwoordelijkheid van Rentcars vallen. Wij raden gebruikers aan om altijd hun privacy beleid te lezen voordat ze persoonlijke informatie verstrekken en wanneer ze worden doorverwezen naar externe websites.

Dit beleid is onderhevig aan wijzigingen. We raden aan om de inhoud regelmatig te herzien.

Indien Rentcars substantiële veranderingen toepast in de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers, zullen alle updates die van invloed zijn op de veiligheid of privacy voorwaarden direct worden geïnformeerd: a) aan het algemene publiek, via een aankondiging op onze homepage; en b) aan geregistreerde gebruikers, via een kennisgeving per e-mail.

In het kader van dit beleid moeten de volgende bepalingen in acht worden genomen:

1 - Rentcars verzamelt persoonlijke informatie, waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd, wanneer: a) gebruikers zich aanmelden voor een nieuwe account; b) gebruikers zich inschrijven voor onze promoties of prijsvragen; en c) gebruikers contact met ons opnemen via de klantenservicekanalen.

 1. Verzamelde gegevens en het gebruik ervan worden beschreven in punt 8 van dit beleid.
 2. Als de gebruiker meer informatie nodig heeft of direct in contact wil komen, kan dit contact worden opgenomen via e-mail op privacy@rentcars.com.
 3. .
 4. Het is het recht van de gebruiker om een kopie te vragen van alle gegevens die in ons systeem zijn opgeslagen, een dergelijk verzoek moet direct worden gedaan via e-mail op privacy@rentcars.com.
 5. .

2 - Voor elk model van gegevensverzameling kunnen wij, afhankelijk van het doel ervan, andere informatie vragen. Gebruikers worden altijd geïnformeerd over de gegevens die worden verzameld en kunnen ervoor kiezen om dergelijke informatie al dan niet te verstrekken. Voorafgaand aan deze keuze wordt de gebruiker altijd op de hoogte gesteld van de gevolgen van zijn beslissing.

 1. Het doel van alle verzamelde gegevens, evenals de bewaartijd van dergelijke gegevens, zal, indien mogelijk, beschikbaar zijn in het gebruikersaanmeldingsformulier op de website van Rentcars.
 2. .

3 - Rentcars ontvangt en bewaart browserinformatie (d.w.z. IP-adres en geraadpleegde pagina's) automatisch via cookies.

Cookies zijn korte stukjes informatie die meestal een unieke anonieme identificatiecode bevatten die door sommige websites naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Ze worden gebruikt om u te identificeren bij uw volgende bezoek aan dergelijke websites.

4 - Het invoeren van persoonlijke gebruikersgegevens op de website van Rentcars, evenals het accepteren van browsercookies, zijn niet nodig om door de website te bladeren. Gebruikers die besluiten dit te doen, erkennen, gaan akkoord en accepteren automatisch de voorwaarden die hierin zijn vastgelegd.

5 - Alle gebruikersgegevens die door Rentcars worden verzameld, worden behandeld via een veilig en versleuteld internetprotocol.

6 - Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle informatie die door gebruikers wordt verstrekt naar behoren wordt opgeslagen en vertrouwelijk wordt behandeld.

7 - Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in de Rentcars database, met het hoofdkantoor in R. Doutor Pedrosa 151, 12º - Centro, CEP 80420-120, Curitiba/Paraná, Brazilië.

8 -De Rentcars website gebruikt persoonlijke informatie voor de volgende algemene doeleinden: (I) om gebruikers te informeren over nieuwe zakelijke en partnerproducten; (II) updaten van gebruikersaccountinformatie voor onder andere telefoon-, e-mail-, direct mail- en SMS-contactdoeleinden; (III) stroomlijnen van de gebruikerservaring; (IV) ontwikkelen van algemene statistische gegevens, zonder gebruikers te identificeren; (V) beantwoorden van vragen en verzoeken van gebruikers; (VI) ontwikkelen van marketing- en communicatiecampagnes, evenals het aankondigen van speciale deals en aanbiedingen van partners; en (VII) het verstrekken van bedrijfsupdates aan gebruikers.

 1. De gegevens die op onze site worden gegeven, worden in onze database bewaard zolang het nodig is voor onze activiteiten of totdat de gebruiker vraagt om de gegevens te verwijderen of de toestemming voor het gebruik ervan te verwijderen.
 2. Zeker een verzoek moet rechtstreeks worden gedaan via e-mail op privacy@rentcars.com.
 3. We gebruiken de persoonlijke informatie die we verzamelen bij het verlenen van onze diensten, om frauduleuze activiteiten op te sporen en te voorkomen. We delen deze informatie met Sift, een externe dienstverlening, om ons te helpen bij dit doel. Lees meer over Sift in hun Service Privacyverklaring.

9 - De toegang tot de verzamelde persoonlijke informatie is beperkt tot Rentcars medewerkers en geautoriseerd personeel. Elke persoon die dit Privacybeleid schendt en misbruik maakt van deze informatie zal onderworpen worden aan gepaste sancties, naast de toepasselijke wettelijke sancties en aansprakelijkheden.

10 - Gebruikersinformatie wordt niet aan derden getoond, uitsluitend aan partners of bevoegde medewerkers. Bovendien wordt gebruikersinformatie nooit voor andere doelstellingen gebruikt dan waarvoor ze door Rentcars.com zijn verzameld, tenzij op bevel van een rechter

 1. Om de contractering tussen Partijen op platforms van Rentcars mogelijk te maken, kan de gebruikersinformatie gedeeld worden met onze partners, inclusief, maar niet beperkt tot autoverhuurbedrijven, verzekeringsbedrijven en alle andere productpartners die via de website van Rentcars worden aangeboden en bekend gemaakt.

11 - De gebruiker garandeert de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de verstrekte persoonsgegevens. Rentcars kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van valse of onjuiste persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt.

"12 - Gebruikers kunnen persoonlijke en identificeerbare gegevens wijzigen, corrigeren of verwijderen wanneer ze maar willen, via de pagina Accountinformatie. In geen geval mogen gebruikers persoonlijke gegevens via e-mail verstrekken, aangezien het in een dergelijke omgeving ontbreekt aan de juiste beveiligingseisen. Rentcars kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de correctie, wijziging of verwijdering van persoonlijke gegevens.

 1. Wanneer er een verzoek wordt gedaan om gegevens te verwijderen, zal Rentcars communicatie sturen om te informeren welke gegevens zijn verwijderd.
"

Om veiligheidsredenen kunnen bepaalde accountwijzigingen, inclusief alle gebruikersaccountgegevens, alleen worden doorgevoerd na verificatie van e-mail en wachtwoorden.

13 - Nieuwsbrieven en marketingpromoties die via e-mail worden verzonden, moeten de ontvanger altijd de mogelijkheid bieden om zich af te melden voor het ontvangen van dergelijke berichten. Aan alle verzoeken zal onmiddellijk worden voldaan.

14 - E-mailmarketingdiensten worden uitgevoerd door een bedrijf dat is ingehuurd door Rentcars, dat zijn eigen servers gebruikt om namens ons e-mailmarketingberichten te versturen.

15 - Een dergelijk bedrijf bewaart of gebruikt de e-mail informatie van de gebruikers van Rentcars niet voor andere doeleinden dan het louter verzenden van berichten in overeenstemming met de voorkeuren die door elke gebruiker op de website van Rentcars zijn gedefinieerd.

16 - De gebruiker is verantwoordelijk voor het opslaan en beveiligen van zijn/haar login en wachtwoord informatie. We raden niet aan om voor de hand liggende wachtwoorden te gebruiken, zoals speciale data, namen of cijferreeksen. In het geval van vermoedelijke onvrijwillige onthulling van een wachtwoord, moeten gebruikers hun wachtwoorden onmiddellijk wijzigen.

17 - Nadat u op de hoogte bent gebracht van een verkoop of korting die door Rentcars wordt aangeboden, controleert u onze website om dit te bevestigen. Alle onbevestigde informatie met betrekking tot onze verkoop en diensten moet worden genegeerd.

18 - Verzamelde gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, inclusief in collectieve gegevenstoepassingen.

19 - Deze site wordt beschermd door reCAPTCHAa en Google, lees meer informatie in Privacybeleid en in Servicevoorwaarden van Google.

2023© Rentcars. Alle rechten voorbehouden.